Publicaties

Oorlogsdagboek Leuven

Hoe verging het Leuven 100 jaar geleden bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog? De grote historische lijnen van het oorlogsgeweld dat Leuven trof, zijn ondertussen goed gekend. Maar hoe was het om dit écht mee te maken? Leuvenaar Hilde Verboven bracht historische personages die de oorlogsjaren aan den lijve ondervonden online terug tot leven, op oorlogsdagboekleuven.be en op facebook. “Als ooggetuigen van toen, versloegen zij voor ons het nieuws uit Leuven tussen 22 juli 1914 en 28 oktober 1914”.

Een student, een zakenman, de burgemeester, een zuster, een journalist, een wijnhandelaar … allemaal vertelden ze via facebook dag aan dag wat zij zien, horen, voelen, ruiken. In totaal komen 10 verschillende personages aan het woord.”

Het zijn persoonlijke, aangrijpende verhalen over twijfel, feiten, emoties en gruwel. Als ooggetuigen van toen, verslaan zij voor ons het nieuws uit Leuven tussen 22 juli 1914 en 28 oktober 1914 in korte tekstjes, met foto’s, links, elk vanuit zijn eigen achtergrond. De inhoud is volledig gebaseerd op oorlogsdagboeken, archieven en publicaties van toen. Ik wilde vooral de gewone mens een stem geven ‘aldus Hilde Verboven.

Het facebookproject liep van 21 juli tot 11 november 2014. Op de blog oorlogsdagboekleuven.be kan je nog steeds alle info vinden.

Een initiatief van Hilde Verboven. Met de volle steun van Rudi Vranckx, Leuvense Historische Weetjes en Erfgoedcel Leuven.

Praktisch
Website Oorlogsdagboek Leuven

Lespakket De Brand van Leuven

Aanvullend bij de DVD van de historische documentaire ‘De Brand van Leuven’ liet de erfgoedcel een digitaal lespakket ontwikkelen. Zowel de DVD als het lespakket zijn gratis voor alle scholen in Leuven. Omdat het van belang is dat de kinderen en jongeren van vandaag deze sombere bladzijde uit de Leuvense geschiedenis kennen en kunnen duiden. Het lespakket biedt leerkrachten van de derde graad lager onderwijs en van de eerste en derde graad middelbaar onderwijs enkele lesopties om voor en na het bekijken van de documentaire hier in de klas dieper op in te gaan.

Auteur Leen Alaerts (lector geschiedenis KHLeuven) heeft elementen uit de documentaire samengebracht op basis waarvan leraren op maat van hun leerlingen de leerinhoud zelf verder kunnen bepalen. Deze tekstuele synthese wordt bovendien verrijkt met extra beeldmateriaal dat hoofdzakelijk afkomstig is uit het stadsarchief.

Praktisch
• Info en bestellen: Erfgoedcel Leuven via e-mail of 016 27 22 84

SALSA!-cahier 'De stilte van de dood omhelst ons'

Het langverwachte SALSA!-cahier over de brand van Leuven is er en ontsluit een aantal bronnen uit het stadsarchief die tot hiertoe ongepubliceerd bleven en te weinig bekend waren. Heel bijzonder zijn de getuigenverklaringen over het leven na de gruwelijke brand.

Stadsarchivaris Marika Ceunen baseerde zich voor dit cahier op onuitgegeven dagboekfragmenten, verklaringen van nabestaanden van slachtoffers en berichten in de buitenlandse pers. Ook het fotomateriaal waarmee deze getuigenissen geïllustreerd worden, is grotendeels nieuw en nog ongepubliceerd. De meeste foto's zijn trouwens afkomstig uit een privéalbum dat nog maar recent aan het stadsarchief werd geschonken.

Praktisch
• Prijs: € 22
• Ledenprijs SALSA!: € 18
• Verdeelpunten: Stadsarchief/Leeszaal, infokantoor van Toerisme Leuven en Boekhandel Peeters

Auteur: Marika Ceunen
Uitgever: SALSA! en Drukkerij Peeters

DVD De Brand van Leuven

DVD De Brand van Leuven

“Eind augustus 1914 werd Leuven het slachtoffer van blinde oorlogsrazernij. Zowat het hele centrum van de stad werd systematisch vernield door de Duitse bezetter”.

In de documentaire film ‘De Brand van Leuven’ vertelt oorlogsjournalist en Leuvenaar Rudi Vranckx hoe het zover is kunnen komen en wat de motieven waren voor deze vreselijke misdaad. Het prachtige beeldmateriaal dat erin verwerkt zit, is afkomstig uit het Leuvense stadsarchief. Als extra bij de DVD zitten ook een foto-album met archieffoto’s uit 1914 en een fragment uit het interview met Marie Legrand (°1911), de wellicht laatste levende getuige van de brand van Leuven.

Praktisch
• Verkooppunten: Leuvense boekhandels, Toerisme Leuven en www.daltonshop.be
• Richtprijs: € 10
• Voor scholen: de Erfgoedcel Leuven een lespakket ontwikkelen.

Martelaarssteden België, augustus-september 1914

Het boek ontstond uit een unieke samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. Het brengt het historische relaas van de moordende waanzin die Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven en Dendermonde trof bij het begin van WO I.

Honderd jaar na de feiten bundelden historici van de zeven martelaarssteden hun krachten om niet alleen een historisch relaas van de gruweldaden te brengen, maar ook om te getuigen over de manier waarop de herinnering aan de tragische feiten vorm kreeg. Onder redactie van Marc Derez en Axel Tixhon.

Praktisch
Prijs: 25 euro
Te koop: aan de balie van Toerisme Leuven, Naamsestraat 3, 3000 Leuven.

Menux