Publicaties

Alle publicaties zijn ondermeer te verkrijgen bij de Dienst Toerisme, het Zwijvekemuseum,het stadsarchief en in de tentoonstellingsshop!

Themaboeken per leeftijd in de Bibliotheek

In de bib kan je heel wat boeken vinden over de Eerste Wereldoorlog. Wij hebben alvast een selectie gemaakt per leeftijd.

Scholen kunnen een themakoffer WO I aanvragen via bibliotheek@dendermonde.be

Hieronder de link om de themalijst te raadplegen of te downloaden

Soldaat Navette meldt zich...-Ger Koreman

Een oorlogsroman 1914-1918, op feiten en waarschijnlijkheden gebaseerd. Soldaat Navette vecht aan het front 1914-1918, raakt gekwetst en probeert via bezet België, door Nederland naar Engeland te vluchten om zich daar te laten behandelen. De trotse verhalen van de familie, een aantal fysieke objecten en een heel dossier in het Militair archief in Evere bij Brussel, maakten het verhaal compleet. Een Koninklijke onderscheiding kwam hem toe als held. Burgemeester Piet Buyse van Dendermonde schrijft in zijn voorwoord in het boek: 'Dit boek voegt een nieuwe dimensie toe aan de vele boeken over de Groote Oorlog. Soldaat Navette laat ons goed aanvoelen hoe het geweest moet zijn. Dat is de grote verdienste van deze roman.' Prijs: € 17,95

Martelaarssteden België, augustus-september 1914

Het boek ontstond uit een unieke samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. Het brengt het historische relaas van de moordende waanzin die Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven en Dendermonde trof bij het begin van WO I.

Honderd jaar na de feiten bundelden historici van de zeven martelaarssteden hun krachten om niet alleen een historisch relaas van de gruweldaden te brengen, maar ook om te getuigen over de manier waarop de herinnering aan de tragische feiten vorm kreeg. Onder redactie van Marc Derez en Axel Tixhon.

Prijs: 25 euro

Programmabrochure

De brochure met het Dendermondse programma is gratis te verkrijgen bij de dienst toerisme, de bib, CC Belgica, Administratief Centrum, musea en andere stadsdiensten!

U kan ook hier de digitale versie downloaden.

Ooggetuigen van het gevecht om de Schelde en de Durme (juli 1914-oktober 1914) - Hugo De Looze

Dit boek verhaalt de gebeurtenissen van de eerste maanden van de oorlog over de burgers, soldaten en inwoners van Grembergen, Hamme, Kastel, Moerzeke en Waasmunster in WO I. Het vertrekt bij de mobilisatie eind juli 2014 en het stilvallen van de fabrieksnijverheid, waardoor de bewoners werkloos werden. In september en oktober werden deze gemeenten door de Duitsers veroverd. Uit dagboeken van bewoners, vluchtelingen, soldaten en journalistieke studies wordt een beeld geschept van deze zwaar geteisterde streek.

Publicatie 'Tegen-Strijd' - Geheugen Collectief, Davidsfonds

Deze publicatie omvat het historisch onderzoek waarrond de tentoonstelling ‘Tegen-Strijd, de beleving van de Groote Oorlog in het Land van Dendermonde’ is opgebouwd. Het boek is opgevat rond zes tegenstellingen. Net als de tentoonstelling zelf draait het vooral rond de beleving van de dagelijkse realiteit tijdens de oorlog. Het biedt veel ruimte voor historische nuance en wil via verschillende perspectieven een ruim en vaak verrassend beeld geven van de gebeurtenissen. Prijs : € 25

'Dendermonde brandt, 4-5 september 1914' - Jef Dauwe, Aimé Stroobants

Als afsluiting van het herdenkingsjaar "Eerste Wereldoorlog Dendermonde 1914-2014" wordt een omvangrijk boek uitgegeven door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Het werd samengesteld door gedeputeerde Jozef Dauwe en door conservator-archivaris Aimé Stroobants. Er is een academische zitting om 19u30 in de theaterzaal van cc Belgica op dinsdag 16 december.

In dit boek worden niet alleen de foto's van de verwoestingen afgebeeld, maar ook honderden idyllische prentkaarten, veelal in kleur, die een beeld geven van de verdwenen stad omstreeks de eeuwwisseling 1900. Het boek telt ca. 500 pagina's op groot formaat en bevat 600 afbeeldingen. Het kan besteld worden door overschrijving vóór 11 december 2014, uitsluitend op rek. BE23 0910 0054 9491 van Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Cultuur, 9000 Gent. Nadien kan het afgehaald worden in het Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 1, tijdens de diensturen (gesloten tussen 24 december en 4 januari) en op de Dienst Toerisme van het Stadhuis. Het boek wordt enkel tot 11 december 2014 aangeboden aan de intekenprijs van amper 35 €. Vanaf 12 december 2014 bedraagt de prijs 45 € + eventuele verzendkosten.

Kinderen in bezet gebied - Erfgoedcel Land van Dendermonde

Educatieve website voor leerlingen en leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar. Via de website worden lestools aangeboden om het complexe verhaal van de Eerste Wereldoorlog door de ogen van een kind te duiden. De inhoud wordt aangepast aan de geschiedenis van Dendermonde en de regio tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Bestel het boek hier >

'Bange septemberdagen' - Paul Putteman

Paul Putteman, korpschef van de politie in Dendermonde, is ook een gepassioneerd historicus en meer bepaald expert in de militaire geschiedenis van de ‘Groote Oorlog’. Het boek behandelt met veel gevoel voor strategie en historisch perspectief de militaire activiteiten en wandaden van het Duitse leger tegen de burgerbevolking in Dendermonde. Dit boek is reeds te koop!

'Kleine helden in een grote Oorlog' - Red. Thomas Verwaeren

In dit boekje krijgen 6 Dendermondenaren die de ‘Groote Oorlog’ meemaakten een gezicht. Het stadsarchief reconstrueerde samen met enkele lokale heemkundigen hun relaas. Een zoektocht in verschillende archieven leidde tot boeiende verhalen over de leefwereld van soldaten en burgers uit Groot-Dendermonde: een 14-jarige opgeëiste uit Sint-Gillis, een soldaat uit Appels die ster aan tbc,…Het boekje biedt een veelzijdige invalshoek op de gebeurtenissen in de eigen regio.

Menux